VI KAN TILBY

Tjenester innen stripespredning

Anlegget leveres januar 2021 og vill være i drift fra februar. Vi vil kjøre på Haugalandet og omegn ved å benytte 1000m slange er fleksibiliteten god og kombinert med tankbil kan vi kjøre på de fleste arealer.

Det er stor oppside ved å benytte stripespreder både når det kommer til økte avlinger og bedre utnyttelse av husdyrgjødsel men og når en ser på totaløkonomien.

En kommer ut på jordene lenge før og får betydelig mindre jordpakking sammenlignet med konvensjonelle vogner. En er heller ikke like avhengig av været som ofte er en utfordring på Vestlandet.

Ved å ta vare på nitrogenet i møkka kan en redusere bruken av kunstgjødsel.

Anlegget har stor kapasitet og et potensialet til å få ut 300m3 pr time.

Kontakt oss for mer informasjon og pris

VI KAN TILBY

Tjenester innen kjerneboring

Vi kan også nå tilby kjerneboring. Kjerneboring er en teknikk som kan brukes til det meste, alt fra å bore hull til veggventil hjemme i kjelleren, til å lage hull og passasjer for elektriker, rørlegger … til store type bygg.

Kontakt oss for mer informasjon og pris