VI KAN TILBY

Utleie av personell

Bedrifter har i perioder behov for midlertidig personell. Dette kan skyldes bl.a. sykefravær, permisjoner, prosjekter og sesongarbeid. Når dette behovet oppstår, kan vi tilby utleie av kvalifisert personell . Vi har lang erfaring med utleie av personell til ulike bransjer innenfor ulike fagområder.

Kontakt oss for mer informasjon og pris

VI KAN TILBY

Utleie av personell

Bedrifter har i perioder behov for midlertidig personell. Dette kan skyldes bl.a. sykefravær, permisjoner, prosjekter og sesongarbeid. Når dette behovet oppstår, kan vi tilby utleie av kvalifisert personell . Vi har lang erfaring med utleie av personell til ulike bransjer innenfor ulike fagområder.

Kontakt oss for mer informasjon og pris